Místopis

Vztah ke krajině a přírodě, vztah k památkám a znalost místních dějin a životních příběhů usedlíků k sobě neoddělitelně patří. Mapování krajiny, dějin a životních osudů lidí z Kokonína a jeho okolí je jednou z náplní ZO ČSOP Kokonín. Na tomto místě postupně shromažďujeme získané informace.

Historické mapy a letecké snímky


Letecké snímkování Kokonína

Na portálu https://historickemapy.cuzk.cz/ jsou shromážděny historické letecké snímky ČR. Podívejte se jak vypadal Kokonín z letadla:


Výřez z leteckého snímku Kokonína 1.7.1938, ve středu fotografie je škola (vlastník MO ČR)


Staré mapy Kokonína

Na stejném portálu lze najít i řadu historických map:


Výřez z císařského povinného otisku map stabilního katastru Čech z roku 1843 (vlastník ČÚZK). Ve výřezu je zachycen mj. mlýnský rybník, náhon a mlýn v č.p. 61.


Rozsáhlou sbírku starých map lze rovněž nalézt na portálu chartae-antiquae.cz. Kokonín (Kukan) lze nalézt například na těchto mapách:


Výřez z mapy turistických a značkovaných cest v severovýchodních Čechách z roku 1918-38, IV. vydání (vlastník Městské muzeum v Hořicích)Výřez z mapy okresu turnovského z roku 1931 (vlastník Městské muzeum v Hořicích)Výřez z Müllerovy mapy Čech z roku 1720 (vlastník Historický ústav Akademie věd České republiky)


Železniční mapy a jízdní řády

Kokonín bylo možné najít ve starých jízdních řádech a na mapách železniční sítě. Na adrese http://csd1918.wz.cz/ je umístěna elektronická verze Vilímkova jízdního řádu republiky Československé ze zimy 1918/19, ačkoliv je v této poválečné době množství běžných spojů značně redukované, elektrická dráha přes Kokonín jezdí často (viz níže). Vybrané jízdní řády:


Výřez z mapy železniční sítě ze zimy 1918/19 (zdroj csd1918.wz.cz)


Od rána do večera jezdila elektrická dráha ve 40 minutovém taktu, cesta z Rychnova do Kokonína trvala 20 minut, z Kokonína do Jablonce rovněž 20 minut. 16 km vzdálenost z Rychnova do Janova překonaly vozy elektrické dráhy za hodinu a dvanáct minut. Autobusy v dnešní době ujednou stejnou trasu za tři čtvrtě hodiny.


Jízdní řád elektrické dráhy z Rychnova do Janova (trať 061a) ze zimy 1918/19 (zdroj csd1918.wz.cz)


Následující prvorepublikový novinový článek ilustruje, že i pouhé cestování elektrickou drahou může být problematické z hlediska jazykového a národnostního...


Článek komentující používání němčiny na trati z Rychnova do Janova (1934-5)