ČSOP Kokonín

Spolky v Kokoníně


Saatgänger

Spolek Saatgänger (Saat - setba/osivo/osevní, Gänger - chodci) byl založen již v roce 1841. Členové spolku putovali o Velikonocích či při svatodušních svátcích pěšky (Saatgänger) či na koních (Saatreiter) kolem polností a zpěvem a modlitbami prosili o Boží požehnání za bohatou úrodu. Tento zvyk se do Kokonína rozšířil zřejmě z Hodkovicka, kde je zaznamenán již z 18. století. Dochovaly se tři knihy členů kokonínského spolku Saatgänger. Další podrobnosti o fungování spolků tohoto typu lze najít v článku v Novoveských novinách.

Literatura