Stará škola

Na Tyršově stezce s č.p. 148 stálo dnes již zaniklé památkově chráněné roubené přízemní stavení, ozdobně bedněné, bohatě členěné dekorativně vykrojovanými lištami. Okna a dveře byla členitě pseudorenesančně orámována. Před vstupem do domu byla bedněná veranda. Mansardová střecha byla krytá břidlicí.


Malba nově postavené školy z konce 18. století. Retušováno. (Archiv SOkA Jablonec, zřejmě chybná datace na rubu 1780).Stará škola v roce 1923.Netradiční zadní pohled na starou školu zřejmě koncem 19. století (F. Simm).Rytina se školou a kaplí sv. Antonína Paduánského zřejmě z konce 19. století.Pohled stejným směrem v roce 1970 (D. Klein).Stará škola od východu v roce 1966 (archiv NPÚ ú.o.p. Liberec, č. neg. 22697).Stará škola od západu v roce 1986 (archiv NPÚ ú.o.p. Liberec, č. neg. 84039).Bedněná veranda v roce 1990 (autor D. Klein).Pohled od západu v roce 1990 (autor D. Klein).Pohled na zadní část stavení v roce 1986 (archiv NPÚ ú.o.p. Liberec, č. neg. 84041).


Historie


Dlouholetá obyvatelka staré školy paní Hoffmanová dne 16.7.1976 (autor J.F. Švásta).Kolem staré školy projíždí prvomájový průvod (autor J.F. Švásta).


Popis objektu

Objekt staré školy postavený v roce 1789 byl významným zástupcem „jizerskohorské“ lidové architektury a zároveň zdařilým příkladem transformace městské architektury ovlivněné empírem do lidového prostředí. Vysokou hodnotu měly detaily bedněných průčelí se zdobnými prvky a řemeslné provedení rámů i výplní okenních a dveřních otvorů. O tyto prvky byl objekt doplněn zřejmě při přestavbě v roce 1860. Sklep zděný ze žulových kamenů a mansardová střecha patřily k dokladům umu zednických a tesařských mistrů.
Uspořádání objektu je patrné z níže uvedeného půdorysu a řezu.


Půdorys staré školy (autor T. Nejezchlebová, součást publikace I. Peřiny: Stavebně historický průzkum č.p. 148).Řez objektem (autor T. Nejezchlebová, součást publikace I. Peřiny: Stavebně historický průzkum č.p. 148).Detail zdobných prvků (D. Klein).Započatá rekonstrukce a následný zánik objektu

Smutným dokladem systémové nefunkčnosti ochrany kulturních památek je zánik objektu. Ten byl započat již v druhé polovině 20. století, ale hlavní roli v destrukci budovy sehrála nečinnost majitele, společnosti G + V, spol. s.r.o., na přelomu tisíciletí.


Pohled na zadní část stavení v polovině devadesátých let 20. století v době rekonstrukce objektu manželi Köhlerovými (autor J.F. Švásta).Oprava mansardy v polovině devadesátých let 20. století manželi Köhlerovými (autor J.F. Švásta).Předzvěst rabování objektu na přelomu tisíciletí, detail nově zbudovaného štítu a oken (autor J.F. Švásta).Pokročilá destrukce objektu po vyrabování, kolem roku 2006 (autor D. Klein)Zánik č.p. 148 v roce 2008 byl již neodvratný (autor D. Klein).Agonie v roce 2009 (autor D. Klein).Zbytky zdiva po demolici, stav na jaře 2010 (autor D.Klein)V roce 2013 připomínají starou školu jen tři původní kamenné schody (autor D. Klein)


Literatura