ČSOP Kokonín

Černá kronika


Tragédie rodiny Pietschovy


Popis rodinné tragédie v Brunner Zeitung z 1. května 1895

Překlad: (Rodinné drama) Z Jablonce. 27. dubna (1895) hlásí Pražský večerník: Brusiči skla Eheleutenovi Pietschovi zemřelo na tuberkulózu před několika měsíci jeho jediné dítě, hodná 17-letá dcera. Matka se ztrátou dcery tak rmoutila, že byla upoutána na lůžko. Minulou středu očekával její manžel každou hodinu její zesnutí. Když její tak těžce zkoušený muž viděl, že ztratila vědomí, šel na půdu a tam se oběsil. Za hodinu po něm zemřela i jeho žena. Dnes byli oba manželé za velké účasti lidu pohřebeni do hrobu.

Nehoda cyklisty

Eduard Zimmer (* 1877) z Rychnova č.p. 591 jel dopoledne v neděli 29. září 1930 na svém jízdním kole Kokonínem. Při jízdě narazil do hromady štěrku a zlomil si levou klíční kost. Se zraněním byl převezen do jablonecké okresní nemocnice.


Popis události v Gablonzer Tagblatt z 30. září 1930


Nehoda automobilu

Dne 12. září 1935 došlo v Kokoníně k automobilové nehodě.


Zřejmě policejní fotografie automobilové nehody.


Zatajení vojenské zrady


Nepříliš podrobná zpráva uveřejněná 8. září 1937 v Prager Presse.

Z výše uvedené zprávy nadepsané Odsouzen kvůli zatajení vojenské zrady je patrné, že klempíř Ernst Schöffel z Kokonína byl ve svých 49 letech odsouzen na 5 měsíců nepodmíněně za porušení paragrafu 12, prvního článku, druhého odstavce zákona na ochranu republiky. Spolu s dalšími odsouzenými byl informován z důvěryhodného zdroje, že se chystá vojenská zrada, ale neoznámil to československým úřadům. Paragraf dvanáctý výše uvedeného zákona se týká Nepřekažení nebo neoznámení trestných podniků a v druhém odstavci prvního článku se uvádí: kdo se doví věrohodným způsobem, že se chystá takový zločinný podnik, nebo že byl spáchán čin uvedený v paragrafu 6 číslo 2 a 3 a opomine to neodkladně oznámiti věrohodným způsobem úřadu neb ohroženému, trestá se zločin žalářem od šesti měsíců do jednoho roku.

Vražda Annelore Feixové

Na kokonínském hřbitově je pohřbena zavražděná Annelore Feixová, která měla v Kokoníně příbuzné.

Utonutí


Tragická zpráva uveřejněná v Rudém právu 17. července 1969


Napadení nožem


Rudé právo referovalo o události 28. září 1993