Černá kronika


Přepis rodinné tragédie v Brunner Zeitung z 1. května 1895

Tragická zpráva uveřejněná v Rudém právu 17. července 1969Rudé právo referovalo o události 28. září 1993


Odsouzení kokonínských občanůNepříliš podrobná zpráva uveřejněná 8. září 1937 v Prager Presse.

Z výše uvedené zprávy nadepsané Odsouzen kvůli zatajení vojenské zrady je patrné, že klempíř Ernst Schöffel z Kokonína byl ve svých 49 letech odsouzen na 5 měsíců nepodmíněně za porušení paragrafu 12, prvního článku, druhého odstavce zákona na ochranu republiky. Spolu s dalšími odsouzenými byl informován z důvěryhodného zdroje, že se chystá vojenská zrada, ale neoznámil to československým úřadům. Paragraf dvanáctý výše uvedeného zákona se týká Nepřekažení nebo neoznámení trestných podniků a v druhém odstavci prvního článku se uvádí: kdo se doví věrohodným způsobem, že se chystá takový zločinný podnik, nebo že byl spáchán čin uvedený v paragrafu 6 číslo 2 a 3 a opomine to neodkladně oznámiti věrohodným způsobem úřadu neb ohroženému, trestá se zločin žalářem od šesti měsíců do jednoho roku.