ČSOP Kokonín

Studánky


V Kokoníně najdeme celou řadu studánek, pramenů a pramenišť: Všechny studánky a prameny jsou zaregistrovány v systému www.estudanky.eu , odkud jsou s určitým zpožděním přeneseny do aplikace www.mapy.cz .

Dosud nezdokumentované zdroje

  • Vývěr Na Svahu - na soukromém pozemku v blízkosti č.p. 4317
  • Pramen Mohelky - v blízkosti Přímé ulice (dříve byl jako pramen Mohelky brán dnešní pramen Mohelnice v Maršovicích)
  • Prameny pod Horní Dobrou Vodou - dále v lese nad pramenem U staré vodárny
  • Levostranné přítoky Mohelnice - v lese zhruba pod studánkou Pod loukou a trochu výše po toku prameniště vedle stavení u silnice Maršovice-Dalešice.
  • Pramen potoka tekoucího do Hájku - západně od Dolní Dobré Vody a drobná studánka v lese nedaleko koupaliště Hájek
  • Výtoky z meliorací - podél Kostelní ulice (nad Rychnovem)
  • Jelení studánka - nedaleko Dalešického vrchu
  • Studánka u Schmidtových - v korytu Mohelky pod Dolním mlýnem