ČSOP Kokonín

Pomník obětem 1. světové války (1914-1918)

Památník obětem první světové války najdeme v severní části kokonínského lesoparku (50.7038189N, 15.1775492E) mezi Schindlerovým pramenem a Pramenem nad jezírkem.
Aktuálně je v běhu příprava opravy památníku, který je v současnosti pouhým torzem. Toto torozo zakryté náletovou vegetací je využíváno především mládeží jako místo vhodné ke konzumaci a aplikaci různých legálních i nelegálních drog.


Pohled na památník v srpnu 1924.


Historie

V roce 1923 dozrála myšlenka postavit pomník kokonínským občanům padlým v první světové válce (1914-1918). Pro stavbu pomníku a přilehlé parkové plochy byla vykácena část obecního lesa. Organizací celého projektu byla pověřena komise pod vedením Karla Pietsche z č.p. 263, odborným garantem se stal architekt Karl Wander.
Návrhy do soutěže o podobu pomníku byly po prodloužení podávány až do 30. listopadu 1923. Vyhodnocení 19 došlých návrhů provedla komise na svém zasedání v místní odborné škole 3. prosince 1923. Jako vítězný byl vybrán návrh architekta Oswalda Hofmanna z Kovářské s názvem "Mrtví žijí". Na druhém místě se umístil architekt Gustav Schmidt z Jablonce a na třetím kameník Josef Kundlatsch z Rádla.


Kameníci a památník krátce před slavnostním odhalením 3. srpna 1924.


Výběrové řízení na vlastní stavbu pomníku bylo vypsáno 26. ledna 1924 a bylo rozděleno na dvě části: kamenickou a stavební. Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na poledne 10. února 1924. Komise pro stavbu pomníku na svém zasedání 25. března 1924 vybrala pro kamenické práce mistra Johanna Hujera ze Smržovky č.p. 880 s podmínkou, že veškeré prvky budou zhotoveny z místní žuly. Komise na svém zasaedání rovněž konstatovala, že se dosud podařilo vybrat jen 2/3 požadované částky pro stavbu a prostřednictvím tisku se obrátila na širokou veřejnost a spolky o finanční podporu projektu.
Místo pro stavbu bylo komisně předáno 25. března 1924 a základní kámen byl položen na slavnosti konané v neděli 13. června 1924 od deseti hodin dopoledne.


Pokládání základního kamene památníku v červenci 1924

.

Slavnostní odhalení pomníku se konalo v neděli 3. srpna 1924. Slavnost začínala shromážeděním několika stovek účastníků v 8 hodin ráno v okolí hostince "U veterána" odkud v půl desáté vyrazili k pomníku, kde začala slavnost celou řadou projevů, předáním pomníku obci v čele se starostou Eduardem Filipetzem a polní mší. Mši sloužil bývalý polní kaplan Rudolf Schwalke, farář z Jeřmanic. Následovalo pokládání věnců za zvuku melodie písně "Měl jsem kamarády" a pěvěcké vystoupení dvou místních spolků. Poté se účastníci přesunuli na oběd do místních hostinců. Další sraz byl stanoven na 13 hodinu opět v okolí hostince "U veterána", odkud v půl druhé vyrazil slavnostní průvod obcí. Celá akce byla zakončena večerním koncertem, který začal ve 20 hodin v zahradě dnešní sokolovny.


Další pohled na památník po dokončení.

Zajímavosti

  • Při výběru podoby pomníku byla oceněna celková robustnost a trvanlivost pomníku pro budoucí generace. Bohužel jen po několika málo desetiletích zbylo z památníku velmi málo.
  • Výběr místa byl řadou místních občanů kritizován s tím, že pomník leží příliš stranou mimo centrum obce. V tísku vyšel na obhajobu umístění podrobný rozbor, který akcentoval dostatek prostoru pro velkorysou realizaci, možnost shromáždění většího množství lidí, propojenost s parkem a možnost tichého rozjímání při vzpomínce na padlé mimo ruch města.


Shromáždění u památníku, zřejmě 30. léta 2O. století.


Z dobového tisku


Popis slavnostního odhalení památníku obětem první světové války v místním tisku
(Gablonzer Tagblatt 10. srpna 1924)

Literatura