ČSOP Kokonín

Chudobinec Františka Josefa

V roce 1879 byl obcí zakoupen od Emila Posselta dům s č.p. 200, který byl v roce 1889 rozšířen a následně v něm byl zřízen obecní chudobinec. Zřejmě od roku 1898 nese název: "Kaiser-Franz-Josef-Armen und Siechenhaus" tj. dům pro chudé a nemocné císaře Františka Josefa.


Chudobinec v roce 1898 (F. Simm)


V roce 1934 se v chudobinci dle státní ročenky nalézalo 12 osob.

Literatura

  • Johann Kittel: Kukan in früheren Zeiten, Kokonín, 1934
  • Tvrdoň, Antonín, ed. Spolky, ústavy a zařízení pro péči o chudé a péči o mládež ochrany potřebnou v republice Československé: seznam podle stavu v roce 1934. V Praze: Státní úřad statistický, 1936. 340 stran.