ČSOP Kokonín

Kokonínský uličník


Názvy ulic se mění v průběhu doby v závislosti na různých dějiných událostech a náladách obyvatelstva. Kokonín samozřejmě není výjimkou. Zvláště přihlédneme-li k radikální změně po odsunu něměckého obyvatelstva. Díky tomu každá ulice změnila své jméno alespoň jednou.
Podrobnější popis impulsů vedoucích ke změnám názvů ulic najdete ve článku I. Šafaříka Jablonecké ulice.

Zaniklé německé názvy ulic

  • Friedrich Ludwig Jahnstraße - Dnešní Písečná ulice pojmenovaná po zakladateli německého tělocvičného hnutí Friedrichovi Ludwigovi Jahnovi.
  • Körnerstraße - Část dnešní ulice Rychnovská (dolní část) pojmenované po německém romantickém básníkovi a vojákovi Theodoru Körnerovi
  • Langegasse - Část dnešní ulice Tyršova stezka (od sokolovny vzhůru), v překladu Dlouhá ulička.
  • Mühlstraße - Část dnešní ulice Tyršova stezka (od sokolovny k Dolnímu mlýnu), v překladu Mlýnská ulice.
  • Villenstraße - Dnešní ulice Na Svahu, v překladu Vilová ulice.

Literatura