Kokonínský uličník


Názvy ulic se mění v průběhu doby v závislosti na různých dějiných událostech a náladách obyvatelstva. Kokonín samozřejmě není výjimkou. Zvláště přihlédneme-li k radikální změně po odsunu něměckého obyvatelstva. Díky tomu každá ulice změnila své jméno alespoň jednou.
Podrobnější popis impulsů vedoucích ke změnám názvů ulic najdete ve článku I. Šafaříka Jablonecké ulice.

Zaniklé německé názvy ulic

Literatura