ČSOP Kokonín

Památník Antona Horna

Anton Horn se narodil 4. února 1856 v domě č.p. 109 v Kokoníně. Jeho otec Anton Horn byl pasíř a toto řemeslo přešlo i na syna. Matka Amalie pocházela z rodu Fischerů.
Rodný dům č.p. 109 byla malá dřevěná chaloupka, které se říkalo "U panáka". V roce 1850 byla v tomto domě dočasně umístěna vojenská strážnice z důvodu narůstajícího napětí na prusko-rakouských hranicích.
Anton Horn se živil jako pasíř (viz níže). V dospělosti bydlel a podnikal ve vlastním domě č.p. 242 v Horním Kokoníně v dnešní Školní ulici. Anton Horn byl velmi veřejně činný, po celou řadu let byl představeným sdružení pasířských mistrů a téměř dvacet let zastával místo prvního radního v obci Kokonín. Vedle toho vykonával i další funkce. Byl např. místním školním inspektorem či členem výboru živnostenské školy pro další vzdělávání. Zemřel po těžké nemoci 5. srpna 1908 ve věku 52 let. Jak se lze dočíst v nekrologu, který vyšel v v místních novinách (Gablonzer Tagblatt), byl to člověk nejen velmi nezištně obětavý, ale i ušlechtilý, čestný a pokrokový.
Zřejmě kombinace ryzího charakteru Antona Horna a jeho předčasného odchodu vedla k tomu, že byl v roce 1909 na jeho památku zbudován jednoduchý kamenný pomník. K výrobě byl použit místní žulový kámen, který byl na místo dopraven tzv. soliflukcí (viz níže).


Anton Horn v roce 1908

Pasířství

Pasířství je staré řemeslo, které je u nás doloženo již ve 13. století. V dobách, kdy pás (opasek, pásek) tvořil důležitou součást oblečení, vyráběli pasíři nejrozmanitější okrasy pásů (odtud jméno pasíř) tepané a ražené z mědi, mosazi, zlata, stříbra atp. V dnešní době se pasíři zabývají výrobou rozmanitých drobných předmětů mosazných, měděných, bronzových a z jiných kovů, jako např. sponek, přezek, knoflíků, klik atp. Pasířské výrobky jsou nepostradatelné při výrobě bižuterie.


Anton Horn v roce 1908

Soliflukce

Soliflukce nebo-li půdotok je proces, při kterém jsou zvětralé horniny pomalu přepravovány vlivem gravitace, mrazu a tání po svahu dolů. Především v západní části kokonínského parku najdeme velké množství žulových kamenů přepravených soliflukcí do míst, která jsou již tvořena metamorfovanými fylity (přeměněnými břidlicemi).

Zprávy z Gablonzer Tagblatt


Gablonzer Tagblatt 6.8.1908Gablonzer Tagblatt 12.8.1908


Zdroje