ČSOP Kokonín

Kapličky

V Kokoníně vedle několika křížů stávaly také dvě zděné kapličky. Bohužel v průběhu času došlo k jejich zbourání.

Kaplička u č.p. 147

Na Tyršově stezce v blízkosti č.p. 147 stávala kamenná kaplička (poloha na mapě). Ke zbourání objektu č.p. 147 došlo v roce 1980 v souvislosti s výstavbou č.p. 4676. V této době došlo zřejmě i ke zbourání kapličky.
Ke kapličce existují hned dvě dobové zprávy ze soupisu Standbilderzeuchnis (SokA Jablonec nad Nisou):
  • Kamenná kaple s dřevěnými dveřmi, mezi 2 lípami, uvnitř kříž, socha Bolestné Matky Boží a dvěma svatými. Na cestě pod domem č.p. 147 (mezi Matouškem a sokolovnou). Potřebná malá oprava.
  • Kaple z kamene, čtyři lokte čtverečné, zaklenutá. Uvnitř se nachází obraz ukřižovaného Spasitele, Maria, několik zbožných žen. V poměrně dobrém stavu, zřízeno jistým Jägerem. Stojí ve středu vsi Kokonín, pod obydlím Antona Jägera č.p. 147. Udržováno majiteli usedlosti č.p. 147.


Kaplička na fotografii J. Švásty (rok 1978).Kaplička na kresbě J. V. Scheybala (2. října 1964).Kaplička patrná vpravo od domu v popředí (s černou střechou). U levého okraje je nová škola.Hůře rozeznatelná kaplička vpravo od domu v popředí. Za křižovatkou původní sokolovna. Ve středu fotografie kaple sv. Antonína a stará škola.Kaplička na císařském povinném otisku stabilního katastru z roku 1843 (symbol Božích muk uprostřed obrázku).


Kaplička v obecním lese

Kaplička stávala v obecním lese v blízkosti dnešní ulice Na Svahu (poloha na mapě). Postavil ji Franz Jakel, majitel usedlosti č.p. 169. K jejímu zbourání došlo zřejmě ve dvacátých (?) letech dvacátého století při stavbě domů č.p. 305 či č.p. 318. Dobová zpráva ze soupisu Standbilderzeuchnis (SokA Jablonec nad Nisou) ke kapličce uvádí:
  • Kaple z kamene uprostřed obecního lesa na místě dřívější prosklené schránky na dřevěném sloupu. Obsahuje vyobrazení Krista, Marie a anděla. Nyní v dobrém stavu. Od Franze Jakela z č.p. 169. Při silnici skrze obecní les. Musí být udržováno obecními dobrodinci.


Zimní pohled na kapli na fotografii F. Simma z roku 1875Kaplička na dobové fotografii (u cesty skrz les v pravé horní části obrázku). Vlevo dole je dnešní Dalešická ulice lemovaná topolovou alejí.Kaplička v lese dobře rozeznatelná při pohledu z protějšího kopce. Vlevo dole škola.Obě kapličky zachycené na výřezu z mapy okresu turnovského z roku 1931 (vlastník Městské muzeum v Hořicích)Literatura

  • Osobní archiv J. F. Švásty emeritního fotokronikáře a dokumentaristy obce Maršovice
  • Materiály ze stavebního archivu města Jablonce nad Nisou, autor J. Pekl