Kapličky

V Kokoníně vedle několika křížů stávaly také dvě zděné kapličky. Bohužel v průběhu času došlo k jejich zbourání.

Kaplička u č.p. 147

Na Tyršově stezce v blízkosti č.p. 147 stávala kamenná kaplička (poloha na mapě). Ke zbourání objektu č.p. 147 došlo v roce 1980 v souvislosti s výstavbou č.p. 4676. V této době došlo zřejmě i ke zbourání kapličky.
Ke kapličce existují hned dvě dobové zprávy ze soupisu Standbilderzeuchnis (SokA Jablonec nad Nisou):


Kaplička na fotografii J. Švásty (rok 1978).Kaplička na kresbě J. V. Scheybala (2. října 1964).Kaplička patrná vpravo od domu v popředí (s černou střechou). U levého okraje je nová škola.Hůře rozeznatelná kaplička vpravo od domu v popředí. Za křižovatkou původní sokolovna. Ve středu fotografie kaple sv. Antonína a stará škola.Kaplička na císařském povinném otisku stabilního katastru z roku 1843 (symbol Božích muk uprostřed obrázku).


Kaplička v obecním lese

Kaplička stávala v obecním lese v blízkosti dnešní ulice Na Svahu (poloha na mapě). Postavil ji Franz Jakel, majitel usedlosti č.p. 169. K jejímu zbourání došlo zřejmě ve dvacátých (?) letech dvacátého století při stavbě domů č.p. 305 či č.p. 318. Dobová zpráva ze soupisu Standbilderzeuchnis (SokA Jablonec nad Nisou) ke kapličce uvádí:


Zimní pohled na kapli na fotografii F. Simma z roku 1875Kaplička na dobové fotografii (u cesty skrz les v pravé horní části obrázku). Vlevo dole je dnešní Dalešická ulice lemovaná topolovou alejí.Kaplička v lese dobře rozeznatelná při pohledu z protějšího kopce. Vlevo dole škola.Obě kapličky zachycené na výřezu z mapy okresu turnovského z roku 1931 (vlastník Městské muzeum v Hořicích)Literatura