Horní mlýn a mlýnský rybník

Popis

V ulici Tyršova stezka stojí dodnes objekt tzv. Horního mlýna s č.p. 55. Mansardová střecha a klasicistní portál s vročením 1807 svědčí o značném stáří budovy. Ovšem historie mlýna sahá ještě hlouběji. Mlýn byl postaven v letech 1687-99 majitelem Dolního mlýna Janem Kittlem.
Protože tok Mohelky sám o sobě nebyl dostatečně silný pro celoroční provozování mlýna, byl čtvrt kilometru proti proudu vody vybudován tzv. Mlýnský rybník. Zbytky tohoto rybníka najdeme v ulici Schovaná. Původně zaujímal plochu 720 metrů čtverečních a zadržoval přes 430 krychlových metrů vody.


Mlýnský rybník v roce 1923, pohled přes vodu na č.p. 99 v dnešní Schované ulici


Mlýnský rybník a náhon byl zřízen na pozemcích, které původně patřily ke statkům č.p. 53 a 54. Vrchnost kompenzovala statkářům vzniklý zábor lesními pozemky, které navazovaly na obecní les směrem k Vrkoslavicím.


Pohled na Mlýnský rybník v roce 1924 z dnešní Tyršovy stezky, vzadu u dnešní Rychnovské ulice č.p. 330, 221 a 5113, nahoru směřuje dnešní Lyžařská uliceVzdálenější pohled na Mlýnský rybník z roku 1925, foceno z dnešní Tyršovy stezky nedaleko od Horního mlýna. Zcela vlevo původní roubenka v Rychnovské ulici č.p. 124, o čtyři roky později nahrazena novostavbou, dále č.p. 345, vedle č.p. 99 v dnešní Schované ulici, dům nejblíže rybníku již nestojí, zhruba na jeho místě je č.p. 4348.


Mlýn byl s mlýnským rybníkem propojen náhonem, jak je patrné z následujícího obrázku.


Plán vodního díla vypracovaný inženýrem F. Hawlinou v roce 1880 (zdroj SOkA Jablonec nad Nisou).


Těsně u mlýna byla voda z náhonu zavedena prudce vpravo na vantroky a mlýnské kolo na horní vodu, které v roce 1880 mělo průměr 6,6 metru a výkon 3 HP (tj. 2,2 kW). V tomtéž roce se uvádí, že mlýn má jedno mlecí složení a šest brusů na broušení skla, které ve mlýně zřídil František Jebavý. Voda z mlýna zpět do Mohelky vedla zakrytým kanálem.
Zřejmě až do požáru roku 1934 byla zděná pouze mlýnice a přední část domu, zbytek domu včetně obytné části byl roubený.
Na loučce nad mlýnem (směrem k dnešní Tyršově stezce) se nacházel tzv. francouzský či morový hřbitov.


Mlýnský rybník, náhon a mlýn v č.p. 61. na výřezu z císařského povinného otisku map stabilního katastru Čech z roku 1843 (vlastník ČÚZK).Výřez ze Schmidtovy mapy Kokonína ze 30. let s rybníkem, náhonem (Mühlbach) a mlýnem.


Historie

Literatura