Členství

V případě zájmu o členství v ZO ČSOP Kokonín je třeba vyplnit přihlášku, po vyplnění nás kontaktujte. Výše členských poplatků byla stanovena takto: Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce února. Členové získávají tzv. Zelenou kartu, která opravňuje k řadě slev. Činnost ZO ČSOP se řídí stanovami ČSOP a dalšími směrnicemi ČSOP.