Vodící sloupek

Až do roku 2008 stával na konci ulice Dalešická poslední exemplář vodících sloupků, které od začátku devatenáctého století naváděly poutníky v mlze, sněhu a vánici mezi Kokonínem a Dalešicemi.


Vodící sloupky z Kokonína do Dalešic (kresba J. V. Scheybal, 1961, reprodukce z knihy Umění lidových, tesařů, kameníků a sochařů v sev. Čechách)


Původně šlo o ucelenou soustavu sloupků (viz obrázek výše), zvaných též závějníky či sněžníky, které pomáhaly pocestným s orientací v zimním období na části tzv. Německé cesty z Malé Skály do Jablonce nad Nisou.


Výřez z mapy z roku 1850 s cestou z Kokonína do Dalešic (zdroj Historický ústav Akademie věd České republiky)


Tyto pískovcové předchůdce tyčového značení v horách nechal vybudovat Franz Zacharias Römisch (1757-1832), česko-německý podnikatel a šlechtic, který zakoupil Maloskalské panství roku 1802. Na svém panství vybudoval vedle těchto vodících sloupků i celou řadu rozcestníků a cest.


Vodící sloupek (kresba J. V. Scheybal, 1961, reprodukce z knihy Umění lidových, tesařů, kameníků a sochařů v sev. Čechách)


Čtyřboké 30 cm široké vodící sloupky, zhotovené z pevného maloskalského pískovce, vyčnívaly 220 cm nad terén. Sloupky byly zakončeny tupou sedlovou částí.


Rozměry vodícího sloupku (kresba J. V. Scheybal, 1961, reprodukce z knihy Umění lidových, tesařů, kameníků a sochařů v sev. Čechách)


V roce 2008 byl poslední exemplář značení mezi Kokonínem a Dalešicem odcizen. Při odcizení došlo k jeho zlomení, přičemž spodní část vodícího sloupku zůstala v zemi. Dle vyjádření Police ČR (ZVO OOP Rychnov u Jablonce n.N.) nebyl případ odcizení nahlášen a tudíž nebylo ve věci ani prováděno šetření. Majitelem pozemku a torza vodícího sloupku je od roku 2018 Kokonínská zemědělská, a.s.


Fotografie posledního vodícího sloupku odcizeného v roce 2008 (foto převzato z webu Drobné památky Libereckého kraje)Fotografie torza vodícího sloupku z prosince 2019


V případě, že jsou Vám známy jakékoliv další informace o těchto vodících sloupcích, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

Sloupek najdete přibližně na souřadnicích 50.6929939N, 15.1832097E.

Obnova

ZO ČSOP Kokonín usiluje o obnovu tohoto unikátního vodícího sloupku. Oslovili jsme umělecké kamenictví Lexmaul, které se zabývá mj. obnovou stavebních památek. Pan Petr Lexmaul odhaduje náklady (včetně DPH) na postavení repliky takto:


Kámen o rozměrech 2600 x 400 x 400 mm 19.400,-
Kamenické práce (opracování, manipulace, opískování) 39.325,-
Doprava z Broumovska do Liberce a Kokonína 7.260,-
Práce jeřábu 4.840,-
Usazení a ukotvení na místě 13.310,-
Celkem 84.135,-


Literatura