ČSOP Kokonín

Náboženský život v Kokoníně


Evangelická církev

Evangelíci z Kokonína a Vrkoslavic se scházeli v kokonínské škole.


Oznámení v místním tisku pro kazatelskou stanici německé evangelické církve Kokonín-Vrkoslavice (Gablonzer Tagblatt 15. ledna 1935)