ČSOP Kokonín

Povodně v Kokoníně


5. června 1926

Dne 5. června 1926 se rozvodnila Mohelka (a Korálový + Školní potok) natolik, že se vylila z břehů a poškodila domy č.p.: 112, 134, 48, 49, 334, 187, 141, 100, 96, 97, 55, 250, 59, 65, 248


Povodeň 5. června 1926 na soutoku Mohelky (dnes Mohelnice) a Korálového potoka


8. července 1980

Dva dny nepřetržitých srážek způsobily lokální povodeň v areálu kovárny (IMP), odtud voda se valila dál ven na silnici (ulice Rychnovská).


Povodeň 8. července 1980 ve 21:15 v areálu kovárny na snímku J.F.Švásty.


Literatura

Aktualizováno: 18.11.2021