ČSOP Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kokonín (35/07) vznikla jako pobočný spolek ČSOP v roce 2018. Hlavní náplní práce naší organizace je především ochrana přírody a životního prostředí, pravidelná klubová a víkendová činnost s dětmi a mládeží a v neposlední řadě enviromentální výchova, osvěta a vzdělávání.
Většina naší činnosti se odehrává v podhorské obci Kokonín, která se rozkládá na jižním úbočí Černostudničního hřbetu, v místech, kde začíná svou pouť do nížin řeka Mohelka.

Nejbližší akce

Připravované akce