ČSOP Kokonín

Francouzský hřbitov

Louce mezi Tyršovou stezkou a Horním mlýnem se říkalo Francouzský hřbitov, Starý hřbitov nebo též Morový. V dobách, kdy v Kokoníně ještě nebýval hřbitov, byly na tomto místě, jak uvádí A. Lilie i J. Kittel, pohřbeni oběti morové rány. Podle J. Kittela zde byli pohřebni i mrtví, kteří zemřeli v čase napoleonských (francouzských) válek.
To, že místo sloužilo jako hřbitov potvrzuje nález rychtáře Simma, který na tomto místě vykopal lidské ostatky.

Literatura