ČSOP Kokonín

Slavní rodáci KokonínaDieter Klein, kunsthistorik

Dieter Klein - foto Jablonecký měsičník Dieter Klein se narodil 23. dubna 1942 v Kokoníně na adrese Tyršova stezka (původně Lange Gasse tj. Dlouhá ulice) č.p. 331. Maminka Dietera Kleina pocházela z německé rodiny Zappe, která žila v Kokoníně od 17. století a byla zpřízněna i s tajemným doktorem Kittlem. Tatínek pocházel z Vídně, jeho maminka byla Češka původem z Libníkovic. Rodiče se seznámili za druhé světové války. Výběr vídeňáka nebyl ze strany maminky náhodný, toužila se dostat z vesnice do velkého města. Po válce však stěhování do Vídně nebyl vytoužený únik z venkova do velkoměsta, ale nucený odchod vyvolaný odsunem německého obyvatelstva. Dieter vzpomíná, že odejít z Kokonína nechtěl a křečovitě se držel hromosvodu. Jako by tříleté dítě tušilo, že se schyluje k vykořenění nebývalého rozsahu. Část rodiny musela odejít do NDR, naopak bratranec Oswald Zappe musel v Kokoníně zůstat...
Rodina Kleinova tedy přesídlila v roce 1945 do Vídně. Dětství skončilo Dieterovi relativně brzy, hned po ukončení základní školy nastupuje v 15 letech jako lodnický učeň k vídeňské paroplavební společnosti. Po několika letech odchází do Mnichova, kde se nejprve uchytil jako pomocný dělník. Následně začal pracovat v architektonickém studiu, kde byl zaměstnán jako stavební kreslič. V této době začal navštěvovat večerní reálné gymnázium, které následně úspěšně ukončil maturitou. V roce 1971 nastoupil na mnichovskou univerzitu ke studiu dějin umění. Ve své dizertační práci se věnoval secesnímu dílu Martina Dülfera. Po ukončení studia na univerzitě v roce 1978 začal vyučovat na vysokých školách v Mnichově a Solnohradu, hojně publikoval, mimo jiné v časopise Jizerská kóta nebo ve sborníku jabloneckého divadla. Vedle toho pořádal výstavy a přednášky o architektuře 19. a 20. století, mj. v Praze, Brně a Jablonci.
Od roku 1994 do roku 1998 byl Dieter Klein vedoucím „Dokumentačního centra pro registraci kulturních památek v historických německých sídlištích“. Nejen v rámci tohoto projektu detailně zmapoval například architekturu Jablonce nad Nisou včetně rodného Kokonína.
Dieter Klein se dlouhodobě aktivně angažuje v ochraně památek, sestavil přehled historických památek a lidové architektury Jablonecka. Sedm let také předsedal Leuteltově společnosti v Neugablonz. Vedle zájmu o architekturu se dlouhodobě snaží o porozumění a přátelství mezi bývalými sudetskými Němci a Čechy. V roce 2008 byl oceněn stříbrnou medailí starosty města Jablonec nad Nisou a v roce 2015 dvojmedailí sv. Anny v Jablonci a St. Crescentia v Kaufbeuren.
Značná část informací o památkách v Kokoníně (např. o kapli sv. Antonína Paduánského) pochází z jeho pera. Je autorem mnoha fotografií, které zachycují proměnu Kokonína v posledních několika desetiletích.
Velkým přáním Dietera Kleina je, aby byla opravena kokonínská kaple a zachráněna tak před spadnutím.

Vybrané publikace Dietera Kleina


Milan Fukal, fotbalista

Milan Fukal - foto Wikipedia Milan Fukal se narodil 16. května 1975. Tento bývalý český fotbalový obránce a reprezentant začal svou fotbalovou kariéru v Sokolu Kokonín. Během své kariéry působil v mnoha fotbalových klubech mj. ve FC Bohemians Praha, FK Jablonec či Sparta Praha. Mimo ČR působil na klubové úrovni v Německu a Rakousku.
V současné době bydlí v Kokoníně, kde mj. velmi obětavě opravuje fotbalové hřiště.
Podrobný popis fotbalové kariéry je uveden např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Fukal


Josef Plíva, režisér a dramaturg

Josef Plíva se narodi v Kokoníně 12. března 1903. Po studiích na Přírodovědecké fakultě UK začal vyučovat matematiku a fyziku na střední škole. Ve 33 letech začal působit na ministerstvu školství, kde spolu s J. Novotným začal pracovat na koncepci osvětových a školních filmů. Za války natáčel filmy samostatně (Železný Brod - 1941, Květy našeho života - 1943), spolupracoval na jejich vzniku např. jako scénárista, podporoval amatérský film a jinak odborně působil. Od roku 1950 působil jako dramaturg ve studiu populárně-naučného filmu, od roku 1952 pracoval jako dramaturg instruktážních filmů.

Rozpracováno

Max Ernst Peukert


Agrikulturchemiker, Mikrobiologe, Erfinder.
Max Ernst Peukert (* 12. Januar 1905 in Kukan bei Gablonz, Nordböhmen; † 14. Dezember 1947 in Fischlham bei Wels, Österreich) war Agrikulturchemiker, Mikrobiologe, Erfinder und Manager. Sein Spezialgebiet war die Züchtung und Verwertung von bestimmten Schimmelpilzen unter Verwendung der Abwässer der Zellstoffindustrie und der Brauereien.

Max Ernst Peukert war eine große Persönlichkeit im Bereich der Forschung und Entwicklung in der Mikrobiologie auch in Zusammenarbeit mit weiteren bekannte Namen aus der Zeit der 30er und 40er Jahre im deutschen Reich. Weitere Infos finden sich dazu im Internet unter Namenseingaben.
Persönliches aus dem Leben von Dr Max Ernst Peukert tätig in der Forschung Entwicklung bekannt geworden auch durch verschiedene Patente und Forschung im Bereich u.a der pilzmyzele.

Peukert starb im Dezember 47 jung.
Technische Hochschule München Doktorand 1939.
Weniger bekannt war das Peukert auch ein sehr gutes schauspielerisches Talent hatte.