Slavní rodáci KokonínaDieter Klein, kunsthistorik

Dieter Klein - foto Jablonecký měsičník Dieter Klein se narodil 23. dubna 1942 v Kokoníně na adrese Tyršova stezka (původně Lange Gasse tj. Dlouhá ulice) č.p. 331. Maminka Dietera Kleina pocházela z německé rodiny Zappe, která žila v Kokoníně od 17. století a byla zpřízněna i s tajemným doktorem Kittlem. Tatínek pocházel z Vídně, jeho maminka byla Češka původem z Libníkovic. Rodiče se seznámili za druhé světové války. Výběr vídeňáka nebyl ze strany maminky náhodný, toužila se dostat z vesnice do velkého města. Po válce však stěhování do Vídně nebyl vytoužený únik z venkova do velkoměsta, ale nucený odchod vyvolaný odsunem německého obyvatelstva. Dieter vzpomíná, že odejít z Kokonína nechtěl a křečovitě se držel hromosvodu. Jako by tříleté dítě tušilo, že se schyluje k vykořenění nebývalého rozsahu. Část rodiny musela odejít do NDR, naopak bratranec Oswald Zappe musel v Kokoníně zůstat...
Rodina Kleinova tedy přesídlila v roce 1945 do Vídně. Dětství skončilo Dieterovi relativně brzy, hned po ukončení základní školy nastupuje v 15 letech jako lodnický učeň k vídeňské paroplavební společnosti. Po několika letech odchází do Mnichova, kde se nejprve uchytil jako pomocný dělník. Následně začal pracovat v architektonickém studiu, kde byl zaměstnán jako stavební kreslič. V této době začal navštěvovat večerní reálné gymnázium, které následně úspěšně ukončil maturitou. V roce 1971 nastoupil na mnichovskou univerzitu ke studiu dějin umění. Ve své dizertační práci se věnoval secesnímu dílu Martina Dülfera. Po ukončení studia na univerzitě v roce 1978 začal vyučovat na vysokých školách v Mnichově a Solnohradu, hojně publikoval, mimo jiné v časopise Jizerská kóta nebo ve sborníku jabloneckého divadla. Vedle toho pořádal výstavy a přednášky o architektuře 19. a 20. století, mj. v Praze, Brně a Jablonci.
Od roku 1994 do roku 1998 byl Dieter Klein vedoucím „Dokumentačního centra pro registraci kulturních památek v historických německých sídlištích“. Nejen v rámci tohoto projektu detailně zmapoval například architekturu Jablonce nad Nisou včetně rodného Kokonína.
Dieter Klein se dlouhodobě aktivně angažuje v ochraně památek, sestavil přehled historických památek a lidové architektury Jablonecka. Sedm let také předsedal Leuteltově společnosti v Neugablonz. Vedle zájmu o architekturu se dlouhodobě snaží o porozumění a přátelství mezi bývalými sudetskými Němci a Čechy. V roce 2008 byl oceněn stříbrnou medailí starosty města Jablonec nad Nisou a v roce 2015 dvojmedailí sv. Anny v Jablonci a St. Crescentia v Kaufbeuren.
Značná část informací o památkách v Kokoníně (např. o kapli sv. Antonína Paduánského) pochází z jeho pera. Je autorem mnoha fotografií, které zachycují proměnu Kokonína v posledních několika desetiletích.
Velkým přáním Dietera Kleina je, aby byla opravena kokonínská kaple a zachráněna tak před spadnutím.

Vybrané publikace Dietera Kleina


Milan Fukal, fotbalista

Milan Fukal - foto Wikipedia Milan Fukal se narodil 16. května 1975. Tento bývalý český fotbalový obránce a reprezentant začal svou fotbalovou kariéru v Sokolu Kokonín. Během své kariéry působil v mnoha fotbalových klubech mj. ve FC Bohemians Praha, FK Jablonec či Sparta Praha. Mimo ČR působil na klubové úrovni v Německu a Rakousku.
V současné době bydlí v Kokoníně, kde mj. velmi obětavě opravuje fotbalové hřiště.
Podrobný popis fotbalové kariéry je uveden např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Fukal


Josef Plíva, režisér a dramaturg

Josef Plíva se narodi v Kokoníně 12. března 1903. Po studiích na Přírodovědecké fakultě UK začal vyučovat matematiku a fyziku na střední škole. Ve 33 letech začal působit na ministerstvu školství, kde spolu s J. Novotným začal pracovat na koncepci osvětových a školních filmů. Za války natáčel filmy samostatně (Železný Brod - 1941, Květy našeho života - 1943), spolupracoval na jejich vzniku např. jako scénárista, podporoval amatérský film a jinak odborně působil. Od roku 1950 působil jako dramaturg ve studiu populárně-naučného filmu, od roku 1952 pracoval jako dramaturg instruktážních filmů.