ČSOP Kokonín

Místopis

Vztah ke krajině a přírodě, vztah k památkám a znalost místních dějin a životních příběhů usedlíků k sobě neoddělitelně patří. Mapování krajiny, dějin a životních osudů lidí z Kokonína a jeho okolí je jednou z náplní ZO ČSOP Kokonín. Na tomto místě postupně shromažďujeme získané informace.
Tato stránka je zatím jakýmsi shromaždištěm a rozcestníkem k dílčím drobným výstupům bádání. Omluvte tedy, prosím, určitou rozstříštěnost, neúplnost a mozaikovitost informací.

Dokončené články

Rozpracované články

Monografie a webové stránky věnovaná Kokonínu