Místopis

Vztah ke krajině a přírodě, vztah k památkám a znalost místních dějin a životních příběhů usedlíků k sobě neoddělitelně patří. Mapování krajiny, dějin a životních osudů lidí z Kokonína a jeho okolí je jednou z náplní ZO ČSOP Kokonín. Na tomto místě postupně shromažďujeme získané informace.

Historické mapy a letecké snímky


Letecké snímkování Kokonína

Na portálu https://historickemapy.cuzk.cz/ jsou shromážděny historické letecké snímky ČR. Podívejte se jak vypadal Kokonín z letadla:


Výřez z leteckého snímku Kokonína 1.7.1938, ve středu fotografie je škola (vlastník MO ČR)


Staré mapy Kokonína

Na stejném portálu lze najít i řadu historických map:


Výřez z císařského povinného otisku map stabilního katastru Čech z roku 1843 (vlastník ČÚZK). Ve výřezu je zachycen mj. mlýnský rybník, náhon a mlýn v č.p. 61.


Rozsáhlou sbírku starých map lze rovněž nalézt na portálu chartae-antiquae.cz. Kokonín (Kukan) lze nalézt například na těchto mapách:


Výřez z mapy turistických a značkovaných cest v severovýchodních Čechách z roku 1918-38, IV. vydání (vlastník Městské muzeum v Hořicích)Výřez z mapy okresu turnovského z roku 1931 (vlastník Městské muzeum v Hořicích)Výřez z Müllerovy mapy Čech z roku 1720 (vlastník Historický ústav Akademie věd České republiky)


Mapy města Jablonec nad Nisou

Na mapovém portálu města Jablonec nad Nisou je shromážděna celá řada aktuálních i historických map a GIS aplikací pokrývajících katastrální území Kokonína. Za pozoronost stojí i možnost zapnutí vrstvy historických názvů ulic.


Výřez z mapy inženýrských sítí (vlastník město Jablonec nad Nisou)


Železniční mapy a jízdní řády

Kokonín bylo možné najít ve starých jízdních řádech a na mapách železniční sítě. Na adrese http://csd1918.wz.cz/ je umístěna elektronická verze Vilímkova jízdního řádu republiky Československé ze zimy 1918/19, ačkoliv je v této poválečné době množství běžných spojů značně redukované, elektrická dráha přes Kokonín jezdí často (viz níže). Vybrané jízdní řády:


Výřez z mapy železniční sítě ze zimy 1918/19 (zdroj csd1918.wz.cz)


Od rána do večera jezdila elektrická dráha ve 40 minutovém taktu, cesta z Rychnova do Kokonína trvala 20 minut, z Kokonína do Jablonce rovněž 20 minut. 16 km vzdálenost z Rychnova do Janova překonaly vozy elektrické dráhy za hodinu a dvanáct minut. Autobusy v dnešní době ujednou stejnou trasu za tři čtvrtě hodiny.


Jízdní řád elektrické dráhy z Rychnova do Janova (trať 061a) ze zimy 1918/19 (zdroj csd1918.wz.cz)Pro srovnání jízdní řád elektrické dráhy z Rychnova do Janova ze května 1950 (ze sbírky T.Krebse)Následující prvorepublikový novinový článek ilustruje, že i pouhé cestování elektrickou drahou může být problematické z hlediska jazykového a národnostního...


Článek komentující používání němčiny na trati z Rychnova do Janova (1934-5)


Vodící sloupek

Až do roku 2008 stával v Kokoníně na konci ulice Dalešická poslední vodící sloupek, který od začátku devatenáctého století naváděl poutníky v mlze a vánici na cestě z Kokonína do Dalešic. Podrobnosti jsou uvedeny na zvláštní stránce věnované vodícímu sloupku.

Mlýny

Monografie a webové stránky věnovaná Kokonínu

Obchod a podnikání


Inzerát z Národních listů ze dne 21. ledna 1902.Další inzerát z Národních listů ze dne 21. ledna 1902.


Černá kronikaPřepis rodinné tragédie v Brunner Zeitung 1.5.1895

Slavní rodáci

Dieter Klein

Dieter Klein se narodil 23. dubna 1942 v Kokoníně na adrese Tyršova stezka 331. Po odsunu německého obyvatelstva se usadil s rodiči ve Vídni, ze které pocházel jeho otec. Ve Vídni vystudoval na univerzitě dějiny umění. Následujících několik let si vydělával jako turistický průvodce při plavbách po Dunaji. To mu umožnilo dále studovat a získat doktorát z dějin umění na univerzitě v Mnichově. Ve své doktorské práci se věnoval dílu Martina Dülfera. Poté vyučoval na univerzitách v Mnichově a Solnohradu, hojně publikoval, pořádal výstavy a přednášky o architektuře 19. a 20. století. Od roku 1994 do roku 1998 byl Dieter Klein vedoucím „Dokumentačního centra pro registraci kulturních památek v historických německých sídlištích“. Nejen v rámci tohoto projektu detailně zmapoval například architekturu Jablonce nad Nisou včetně rodného Kokonína. Dieter Klein se dlouhodobě aktivně angažuje v ochraně památek. Vedle zájmu o architekturu se dlouhodobě snaží o porozumění a přátelství mezi bývalými sudetskými Němci a Čechy. Značná část informací o památkách v Kokoníně (např. o kapli sv. Antonína Paduánského) pochází z jeho pera. Je autorem mnoha fotografií, které zachycují proměnu Kokonína v posledních několika desetiletích. Je autorem výstav jak v ČR tak i v okolních státech, na kterých je prezentována architektura mj. i z Kokonína.

Vybrané publikace Dietera Kleina

Milan Fukal

Milan Fukal se narodil 16. května 1975. Tento bývalý český fotbalový obránce a reprezentant začal svou fotbalovou kariéru v Sokolu Kokonín. Během své kariéry působil v mnoha fotbalových klubech mj. ve FC Bohemians Praha, FK Jablonec či Sparta Praha. Mimo ČR působil na klubové úrovni v Německu a Rakousku.
Podrobný popis fotbalové kariéry je uveden např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Fukal