Hřbitov


Letecký snímek hřbitova z 1. července 1946 (vlastník MO ČR)


Hřbitovní kříž


Nápis na kříži ve středu hřbitova


Der Ort, wo in dem Schoß der Erde,
Místo, kde v lůnu země,
In Stille ruht des Leibes Staub,
odpočívá v pokoji těla prach,
Sei uns ein Heiligthum und werde
budiž nám místem posvátným a nestaň se
Nie eines kalten Frevels Raub
nikdy kořistí chladnokrevné zlovolnosti
Es ist ja Saat fon Gott gesat
Je to semeno Bohem zaseté,
Die neu zum Leben aufersteht.
které nově z mrtvých vstane k životu.

Překlad: Gudrun Heissig

Márnice


Zvon na márnici


Literatura