ČSOP Kokonín

Mapy a letecké snímky Kokonína


Letecké snímkování Kokonína

Na portálu https://historickemapy.cuzk.cz/ jsou shromážděny historické letecké snímky ČR. Podívejte se jak vypadal Kokonín z letadla:


Výřez z leteckého snímku Kokonína 1.7.1938, ve středu fotografie je škola (vlastník MO ČR)


Staré mapy Kokonína

Na stejném portálu lze najít i řadu historických map:


Výřez z císařského povinného otisku map stabilního katastru Čech z roku 1843 (vlastník ČÚZK). Ve výřezu je zachycen mj. mlýnský rybník, náhon a mlýn v č.p. 61.


Rozsáhlou sbírku starých map lze rovněž nalézt na portálu chartae-antiquae.cz. Kokonín (Kukan) lze nalézt například na těchto mapách:


Výřez z mapy turistických a značkovaných cest v severovýchodních Čechách z roku 1918-38, IV. vydání (vlastník Městské muzeum v Hořicích)Výřez z mapy okresu turnovského z roku 1931 (vlastník Městské muzeum v Hořicích)Výřez z Müllerovy mapy Čech z roku 1720 (vlastník Historický ústav Akademie věd České republiky)


Železniční mapy

Elektrická dráha vedoucí z Rychnova do Janova byla uváděna v jízdním řádu, a proto najdeme trať vedoucí přes Kokonín na mapách železniční sítě.


Výřez z mapy železniční sítě ze zimy 1918/19 (zdroj csd1918.wz.cz)Schmidtova mapa Kokonína

Ve třicátých letech 20. století nakreslil a vlastním nákladem vydal velmi podrobnou mapu Kokonína pan Ferdinad Schmidt z Vrkoslavic. Mapa je uložena v archivu v Jablonci nad Nisou. Prohlédněte si celou mapu.


Výřez ze Schmidtovy mapy Kokonína (vlastník SOAK Jablonec nad Nisou)Mapy města Jablonec nad Nisou

Na mapovém portálu města Jablonec nad Nisou je shromážděna celá řada aktuálních i historických map a GIS aplikací pokrývajících katastrální území Kokonína. Za pozoronost stojí i možnost zapnutí vrstvy historických názvů ulic.


Výřez z mapy inženýrských sítí (vlastník město Jablonec nad Nisou)