ČSOP Kokonín

Zemědělství

Historie

Původně bylo v Kokoníně zemědělství hlavním zdrojem obživy. Podle urbáře z roku 1608 bylo v Malém Kokoníně šest vlastníků půdy a ve Velkém Kokoníně dvanáct. Počet rodových statků se v průběhu časů příliš neměnil. Zřejmě koncem 17. století na čas klesl počet gruntů z 18 na 16, protože ještě v roce 1850 byla některými sedláky nárokována 1/16 obecního lesa. Těchto 30 jiter lesa bylo místním obyvatelům věnováno za správu hatí přes bažinaté cesty u Mohelky maloskalskou paní Marií Polyxenou Desfoursovou (1641–1697).


Výřez ze snímku F. Simma zřejmě ze začátku 20. století z průvodu před dnešní sokolovnou. Na vozíku taženém volkem je umístěn nápis "Milch Genossenschaft Kukan" tj. "Mléčné družstvo Kokonín"Výřez ze snímku F. Simma pořízený zřejmě kolem roku 1920 zachycuje severní kokonínské úbočí s porostem žita a kupkou sena na louce. Ve středu dobře patrná škola.


Novodobá historie

Po roce 1949 většina produkčních ploch přechází na JZD Mír Kokonín. Po roce 1990 zemědělskou produkci zajišťuje Kokonínská zemědelská a.s. a další drobní zemědělci např. Biohospodářství Kokonín.