ČSOP Kokonín

JZD Mír Kokonín


Popis

Jednotné zemědělské družstvo Mír Kokonín bylo po desítky let významným zaměstnavatelem v obci Kokonín a okolí.
Po ukončení činnosti JZD přebrala zemědělskou část produkce Kokonínská zemědelská a.s., zahradnictví firma Květoslav Jelínek a kovovýrobu International metal plast s.r.o.


Mapa provozoven JZD Mír Kokonín (z publikace 40 let JZD Mír Kokonín).


Historie

  • 1949 - vznik JZD Kokonín, 52 členů, 290 ha
  • 1950 - změna názvu na JZD 25. února
  • 1960 - sloučení JZD Kokonín a JZD Vrkoslavice
  • 1964 - sloučení JZD Kokonín a JZD Maršovice, změna názvu na JZD Mír Kokonín-Maršovice
  • 1964 - založení přidružené kovovýroby
  • 1969 - počátek družby s kolchozem Leninská cesta z města Sobinka (Vladimirská oblast)
  • 1976 - připojení katastru Rychnova, Rádla a Státního statku Jablonec nad Nisou k JZD Kokonín, změna názvu na JZD Mír Kokonín
  • 1977 - výstavba nového velkokapacitního teletníku
  • 1990-3 - zánik JZD

Sborník 40 let JZD Mír Kokonín

Při příležitosti čtyřicátého výročí byl vydán sborník:

JZD Kokonín v tisku


Článek v Rudém právu ze dne 11. června 1969Článek v Rudém právu ze dne 9. července 1977
Článek v Rudém právu ze dne 10. listopadu 1977Článek z Mateřídoušky ze září 1982Výňatek z článku v Rudém právu ze dne 18. února 1983Literatura