ČSOP Kokonín

Schindlerův pramen


Schindlerův pramen vyvěrající v parku v místě tzv. kokonínského zlomu je nejlepší zdroj radioaktivní minerální vody na tanvaldském granitu. Vydatnost Schindlerova pramene kolem 0,4 l/s je stabilní. Jedná se o pramen, který původně napájel vodojem, který stával několik desítek metrů nad současným vyústěním pramene. Voda je silně nasycena radonem (Rn222), který vzniká z uranu (U238) v rámci uran-radiové rozpadové řady. Po úpravě výtokového objektu týmem Viktora Goliáše z PřF UK má v místě výtoku aktivitu 2300-2500 Bq/l. Jednotka Becquerel (Bq) určuje ke kolika radioaktivním rozpadům atomů dojde za jednu sekundu. V případě izotopu radonu ²²²Rn se jedná o alfa rozpad, kdy vzniká ionizujcí alfa záření, což je proud jader helia. Poločas rozpadu izotopu radonu ²²²Rn je 3,82 dne tzn. že se jeho polovina za tuto dobu přemění na polonium, které se velmi rychle dále rozpadá dle zmíněné uran-radiové rozpadové řady.
Svůj název pramen získal po pokračovateli Vincenze Priessnitze, balneologovi (vodoléčiteli) Josefovi Schindlerovi (1814-1890), který se narodil v Jablonci.

Poloha: 50.7040556N, 15.1770333E

schindleruv-pramen.jpg

Josef Schindler

Motto: Střídmost na těle, nenasytnost na duchu, to je jediná cesta k léčení lidí.
Josef Schindler

Josef Schindler se narodil 29. července 1814 v Jablonci nad Nisou. Vyrůstal u svého strýce faráře. Díky němu studoval na gymnáziu v Jičíně a následně na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V době studií navštívil spolu s kolegy vyhlášené Priessnitzovy lázně v Jeseníku a stal se velkým obdivovatelem metod doktora Priessnitze.
Po studiích, které zřejmě pro nedostatek finančních prostředků nedokončil, si zřídil lékařskou praxi v Dolním Polubném, kde si velmi rychle získal skvělou pověst. Přestože léčba medikamenty přinášela vynikající výsledky, nebyl Schindler s tímto postupem vnitřně smířen.
Po další návštěvě Priessnitzova vodoléčebný ústavu dochází k radikálnímu rozhodnutí, že již nebude pacinetům předepisovat léky, ale bude pouze aplikovat vodoléčbu. To vyvolalo bouřlivou odezvu v jeho okolí, pacienti jej opustili, přátelé mysleli, že se zbláznil a příbuzní mu to vyčítali. To je však nezlomilo a nadále ordinoval sprchování, střiky a vonné koupele.
Obrat začíná až se zázračným vyléčením profesora Jagsche, kterého tehdejší lékaři prohlásili za nevyléčitelně nemocného a vzdali se veškeré naděje na jeho uzdravení. Vděčný profesor Jagsch udělal svému bývalému studentovi skvělou reklamu a tak začíná být o jeho léčbu mimořádný zájem. Schindler v Potočné buduje na pozemcích své ženy (dcera pláteníka Ferdinanda Grusse) vodoléčebný ústav, který je hojně navštěvován a má vynikající pověst. Každoročně je zde dlouhodobě léčeno 50-60 osob. Postupně v okolí lázní vznikají cestičky, altány, park a vyhlídky.
Úspěch vodoléčebného ústavu v Potočné je pevně spjat s osobou Josefa Schindlera. Po smrti Vincence Priessnitze Schindler přebírá již světoznámé lázně Jeseník a lázně v Potočné pod vedením lékaře Hartwiga Weisskopfa ze Smržovky zčínají upadat a po čase je nutno je zavřít. Josef Schindler nadále úspěšně působí v lázních Jeseník až do své smrti 8. března 1890.

Léčba radonem

Radon, podobně jako mnoho dalších nebezpečných látek, je možno při správném dávkování a užívání využít k léčbě celé řady nemocí. Při radonové koupeli je lidské tělo vystaveno působení alfa částic. Dochází tak vlastně k drobnému poškození tkání, což má za následek zvýšenou produkci hormonů, aktivaci imunitního systému a celkovou regeneraci tkání. Aby nedošlo k poškození organismu, nesmí být působení alfa částic příliš dlouhé. Je proto nutný dohled odborného personálu.
Radonová léčba zmírňuje chronické bolestí pohybového aparátu, stimuluje vznik antioxidantů a při opakované expozici dochází k redukci otoků kloubů a zvýšení jejich hybnosti. Dále radonové koupele přispívají k regeneraci nervů, například po úrazech. Lze rovněž pozorovat pozitivní vliv na poruchy periferního prokrvení. Terapie radonovou koupelí je rovněž vhodná při degenerativních chorobách pohybového aparátu či chronických zánětlivých chorobách. Vynikající výsledky se také často dostavují při léčbě onemocnění periferních nervů a kožních potíží. Zlepšení lze pozorovat i u pacientů s cukrovkou. Terapie radonovou koupelí je dále indikována tam, kde je potřeba výraznější regenerace tkání, zejména při pooperačních stavech.

Literatura