Pramen Františka Josefa


Zaniklý pramen, který býval v obecním lesa v dnešní Slunné ulici. Pramen byl pojmenován po císaři rakousko-uherského mocnářství Františkovi Josefovi I.

Poloha: 50.7033931N, 15.1811283E

V Jabloneckém archivu (SOkA Jablonec nad Nisou) se zachoval popis úpravy pramene u příležitosti 50. let panování císaře Františka Josefa I. (Widmung der Kaiser Franz Josef Quelle):

Dle rozhodnutí kokonínské obecní rady z 8. března 1898 byl sestaven výbor k zřízení pamětní desky spojenou s osázením okrasných květin k příležitosti 50. výročí panování Jeho Majestátu, našeho císaře Františka Josefa I.
Výbor byl složen z pánů: Franz Ulbrich, Math Stix, Josef Zeh, Franz Posselt, rytec, Adolf Rudolf Weis a Heinrich Schier.
Výbor přislíbil postavit kámen s deskou a osázení duby bez zatížení obecního rozpočtu.
Díky zde přiložené listině dárců svůj slib splnil a v obecním lese pamětní kámen s deskou a zřízení malé kašny k prameni a vysázení dvou památných dubů, dnešním dnem toto předává do veřejné správy obce Kokonín, s prosbou, toto nákladem 211 zl. 57 kr. vybudované pamětní místo opatrovat jakož i jeho okolí na památku Monarchy a jeho 50. leté požehnané panování, čímž vyjadřuje svůj dík panskému dvoru.

Kokonín 25. listopadu 1898

Franz Posselt Franz Ulbrich
Ad. Rud. Weis Math Stix
H. Schier Josef Zeh

Bylo převzato do správy obce zřizovacím výborem z 25, listopadu 1898.

Johann Kittel
Pramen Františka Josefa v roce 1898Pramen Františka Josefa na začátku 20. stoletíPohled na vykácenou část obecního lesa v roce 1923, pramen Františka Josefa ve středu snímku.Plán rozdělení vykácené části obecního lesa na parcely, pramen Františka Josefa označen jako "Quelle".


Zdroje