ČSOP Kokonín

Výpisy z úředních desek

Na této stránce jsou koncentrovány novinky z úředních desek, které mají vztah ke Kokonínu.

Úřední deska Jablonec nad Nisou - Kokonín


Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
bez č.j. 30.1.2024 - 20.2.2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060935145, dne 20. 2. 2024 od 8:00 do 14:00 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) část obce Kokonín Jasanová: č. p. 246, 254, 272, 354, 4695 Rychnovská: č. p. 268, 474, 478, 4164, 4272, Jiný subjekt Různé
7990/2024 29.1.2024 - 6.2.2024 INFORMACE PŘIHLÁŠENÝM SPOLKŮM O ZAMÝŠLENÉM ZÁSAHU Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
7414/2024 23.1.2024 - 22.2.2024 Veřejná vyhláška: oznámení o prodloužení platnosti podmínek společného povolení na stavbu "přístupová komunikace k RD v ul. U Pískovny (v úseku mezi ul. V Úvoze - Hřebenová), Kokonín, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
22.4.2020 - do odvolání Česká pošta - Informace o úpravě hodin pro veřejnost od 4.5.2020 Jiný subjekt Různé
7.7.2015 - do odvolání Zajištění výběrového řízení a technického dozoru investora k veřejné zakázce zateplení MŠ Dolní Kokonín Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky

EIA/SEA - Kokonín