ČSOP Kokonín

Vodárna u Dolní Dobré Vody

Bývalá vodárna a čerpací stanice, která stála na pozemku s parcelním číslem 499 v katastrálním území Kokonín. Její poloha je zaznamenána i na Schmidtově mapě Kokonína ze 30. let 20. století, jak je patrné z následujího výřezu z mapy:

vodarna-ddv-schmidt.jpg


Na jejím místě dnes najdeme jen nepatrné zbytky původních staveb a pramen U staré vodárny.

Historie

Stavba pramenných jímek a vodojemu byla zkolaudována 18. listopadu 1908. V roce 1914 byla vodárna rozšířena o další pramenné jímky a čerpací stanici, která vytlačovala do nově postaveného vodojemu u skalní vyhlídky Schnuppstein (p. č. 433 a 434 v k. ú. Vrkoslavice).
Stavba byla chráněna jako kulturní památka, ale tato ochrana byla bohužel v roce 2018 zrušena a stavba následně přes protesty ZO ČSOP Kokonín a dalších kokonínských občanů srovnána se zemí.


Celkový pohled na objekty.
Detail západního objektu krátce před demolicí.
Detail secesních dveří, dnes uložených v depozitáři.


Literatura