ČSOP Kokonín

Vánoční stromky naruby - místo kácení, sázení vánočních jedliček

V předvánočním období pořádáme akci Vánoční stromky naruby - místo kácení, sázení. Pojďte s námi prožít nekonvenční Vánoce a místo uříznutí stromku, jeden vysaďte. V sídle ZO ČSOP Kokonín či na akcích konaných v Kokoníně za tímto účelem nabízíme kvalitní hrnkované sazenice jedle bělokoré, které po tom, co s Vámi prožijí Vánoce, společně na jaře, jakmile sleze sníh, zasadíme v obecním lese (poblíž ulice Dalešická).
Nabízíme tak alternativu živých vánočních stromečků k řezaným, aby lidé mohli využít tradic vánočních svátků k podpoře výsadby naší původní dřeviny jedle bělokoré.
Výška sazenic se pohybuje jen kolem 40 cm. Tato velikost se řadě lidí zdá jako velmi malá, ale je ideální pro lesní výsadbu. Sazenice pochází z Oldřichova v Hájích z certifikované lesní školky Suchopýru. Podpora na pořízení jedné sazenice je 100 Kč.
jedlicky.jpg

Jedle bělokorá - seznamte se

Jedle bělokorá (Abies alba) je náš původní druh jehličnaté dřeviny, který z našich lesů téměř vymizel. Kdysi bývala naší nejhojněji zastoupenou jehličnatou dřevinou. Zaujímala 15 – 20 % rozlohy našich lesů. Jedle patřila k našim nejmohutnějším stromům. Historické prameny udávají jedlové velikány vysoké až 60 m. Doma byla od pahorkatin až po hory.
Jedle však nedokázala vzdorovat změnám, které do krajiny přinesl člověk. Na jejím ústupu se podílel zejména holosečný způsob hospodaření v lesích, postupné vysoušení krajiny, průmyslové imise, okus a ohryz spárkatou zvěří. Všechny příčiny ústupu jedle nejsou dosud uspokojivě vysvětleny. V roce 1950 bylo zastoupení jedle v lesích České republiky 2,8 %. V roce 1990 už to bylo pouze 1,3 %.
Ročně se v naší republice prodá přes milion stromků. Ty se po Vánocích stávají odpadem, který se obtížně likviduje. Takže i kdyby se jen jedno procento stromků stalo sazenicí - bylo by ročně vysazeno 10 tisíc stromků.

Jak se o jedličku starat před Vánoci?

 • Především - stromek v květináči je živá bytost, o kterou je třeba se starat. Je hostem ve Vašem pokoji a nebude se tam cítit příliš dobře. Den strávený zejména v přetopeném bytě je pro stromek tím, čím pro Vás noc strávená v lese bez spacáku. Snažte se proto držet stromek co nejdéle mimo byt (na dvorku, na zahrádce nebo na balkóně). Pozor ale na mrazivé teploty - viz níže.
 • Stromek potřebuje hodně vody! A tu potřebuje nejen po dobu kdy je mimo místnost, ale hlavně, když se ocitne v bytě. Proto je třeba jej podle potřeby pravidelně zalévat.

Jak se starat o jedličku o Vánocích

Přechod ze zimy do tepla je pro stromek tepelný šok. Zejména pokud venku mrzne, může být teplotní rozdíl více než 30 stupňů! Snažte se proto tento přechod zmírnit:
 • Den nebo dva před Vánocemi přeneste stromek do temperovaného prostředí (do chodby, kočárkárny, dílny či garáže).
 • Před přenesením stromku do místnosti snižte na několik hodin teplotu pokoje asi na 15 stupňů.
 • Po celou dobu se snažte udržovat vysokou vlhkost pokoje (asi 75% relativní vlhkosti). Nejlépe poslouží mechanický rozprašovač, kterým stromek několikrát denně „mlžíte“.
 • Stromek je vždy třeba zalévat, třeba i dvakrát denně, aby zemina, ve které je usazen, byla stále vlhká.
 • Bylo by také vhodné zříci se svíček připevněných ke stromku.
 • Rozhodně vždy stromek držte v teplé místnosti co nejkratší dobu.
 • Před navrácením stromku na balkón, dvorek či na zahradu jej opět ponechejte nejméně dva dny v temperované místnosti.
 • Pozor, pokud panují venku příliš velké mrazy (pod −10 °C), přeneste ra­ději jedličku na tyto dny do nějaké chladnější místnosti v domě – v květi­náči je jedlička méně chráněná proti přemrznutí, než když roste v půdě ve volné přírodě. Pokud musíme jedličku vzít do teplejší místnosti, je potřeba ji aklimatizovat, jak bylo popsáno výše.

Jak se starat o jedličku po Vánocích

Máte několik možností, jak s jedličkou naložit:
 • Co nejdříve, jakmile to počasí dovolí, můžete vysadit jedličku na vlastním pozemku či zahradě a nechat ji tam růst.
 • Stromek i s kontejnerem zasenkovat (přihrnout hlínou) na zahradě a použít ho znovu o příštích vánocích.
 • Pokud jste z Kokonína a okolí, přijďte s námi obohadit obecní les v blízkosti ulice Dalešická. Výsadba proběhne brzy na jaře, jakmile sleze sníh (březen/duben). Na webu ZO ČSOP Kokonín uveřejníme přesné místo a čas společné výsadby, kde můžete jedličky vlastnoručně pod odborným dohledem lesního správce vysadit do lesa. Další péči o stromek zajistí pracovníci lesního podniku.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Většina výše uvedených textů je převzata z webu ČSOP Veronica. Na webu ČSOP Veronica také najdete celou řadu tipů pro environmentálně šetrnější Vánoce.