Vánoční stromky naruby - místo kácení, sázení vánočních jedliček

V předvánočním období pořádáme akci Vánoční stromky naruby - místo kácení, sázení. Pojďte s námi prožít nekonvenční Vánoce a místo uříznutí stromku, jeden vysaďte. V sídle ZO ČSOP Kokonín či na akcích konaných v Kokoníně za tímto účelem nabízíme kvalitní hrnkované sazenice jedle bělokoré, které po tom, co s Vámi prožijí Vánoce, společně na jaře, jakmile sleze sníh, zasadíme v obecním lese (poblíž ulice Dalešická).
Nabízíme tak alternativu živých vánočních stromečků k řezaným, aby lidé mohli využít tradic vánočních svátků k podpoře výsadby naší původní dřeviny jedle bělokoré.
Výška sazenic se pohybuje jen kolem 40 cm. Tato velikost se řadě lidí zdá jako velmi malá, ale je ideální pro lesní výsadbu. Sazenice pochází z Oldřichova v Hájích z certifikované lesní školky Suchopýru. Podpora na pořízení jedné sazenice je 100 Kč.
jedlicky.jpg

Jedle bělokorá - seznamte se

Jedle bělokorá (Abies alba) je náš původní druh jehličnaté dřeviny, který z našich lesů téměř vymizel. Kdysi bývala naší nejhojněji zastoupenou jehličnatou dřevinou. Zaujímala 15 – 20 % rozlohy našich lesů. Jedle patřila k našim nejmohutnějším stromům. Historické prameny udávají jedlové velikány vysoké až 60 m. Doma byla od pahorkatin až po hory.
Jedle však nedokázala vzdorovat změnám, které do krajiny přinesl člověk. Na jejím ústupu se podílel zejména holosečný způsob hospodaření v lesích, postupné vysoušení krajiny, průmyslové imise, okus a ohryz spárkatou zvěří. Všechny příčiny ústupu jedle nejsou dosud uspokojivě vysvětleny. V roce 1950 bylo zastoupení jedle v lesích České republiky 2,8 %. V roce 1990 už to bylo pouze 1,3 %.
Ročně se v naší republice prodá přes milion stromků. Ty se po Vánocích stávají odpadem, který se obtížně likviduje. Takže i kdyby se jen jedno procento stromků stalo sazenicí - bylo by ročně vysazeno 10 tisíc stromků.

Jak se o jedličku starat před Vánoci?

Jak se starat o jedličku o Vánocích

Přechod ze zimy do tepla je pro stromek tepelný šok. Zejména pokud venku mrzne, může být teplotní rozdíl více než 30 stupňů! Snažte se proto tento přechod zmírnit:

Jak se starat o jedličku po Vánocích

Máte několik možností, jak s jedličkou naložit:
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Většina výše uvedených textů je převzata z webu ČSOP Veronica. Na webu ČSOP Veronica také najdete celou řadu tipů pro environmentálně šetrnější Vánoce.