ČSOP Kokonín

Férová snídaně

Každoročně se připojujeme k akci Férová snídaně, což je největší česká akce na podporu fair trade (spravedlivého obchodu) a odpovědné spotřeby. Smyslem piknikového happeningu je propagace jak pěstitelů v nejbližším okolí, tak i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, kterým náleží spravedlivá odměna za jejich výpěstky.
Akce se koná v sobotu v polovině května. Pikniky probíhají vedle Kokonína v celé České republice. Data, místa a časy konání férové snídaně jsou uvedeny v přehledné mapě na webu Férové snídaně.
Naším oblíbeným místem piknikování se stává okolí vodojemu na Horní Dobré Vodě (u rulové skalní vyhlídky - Schnuppstein), začínáme pomalu, až v 10 hodin.
fairova-snidane-2019.jpg