Výpisy z úředních desek

Na této stránce jsou koncentrovány novinky z úředních desek, které mají vztah ke Kokonínu.

Úřední deska Jablonec nad Nisou - Kokonín


Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
40748/2021 20.5.2021 - 28.10.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Květinová k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
33558/2021 26.4.2021 - 20.6.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Vrkoslavice - schody pod Rychnovskou" k.ú. Kokonín obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
23.4.2021 - 10.6.2021 Objízdné trasy linek MHD od 6. 4. 2021 z důvodu stavebních prací na křižovatce Poštovní x Liberecká a v ulici Generála Mrázka (zrušení zastávky „Divadlo“) Jiný subjekt Veřejná doprava
4/2021 19.4.2021 - do odvolání záměr prodeje části p.p.č. 664/6 o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
25732/2021 6.4.2021 - 31.7.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Ke Starému buku, ul. Kokonínská, k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
1.3.2021 - 31.10.2021 Projekt Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín Magistrát - kancelář primátora Různé
10/2020 9.10.2020 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 747/7 a p.p.č. 781/15 vše v k.ú. Kokonín Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
22.4.2020 - do odvolání Česká pošta - Informace o úpravě hodin pro veřejnost od 4.5.2020 Jiný subjekt Různé
10/2018 19.10.2018 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 504/16 a p.p.č. 504/19 vše v k.ú. Kokonín Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
7.7.2015 - do odvolání Zajištění výběrového řízení a technického dozoru investora k veřejné zakázce zateplení MŠ Dolní Kokonín Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky

EIA/SEA - Kokonín