ČSOP Kokonín

Kurz řezu ovocných stromů

O málokteré lidské činnosti panuje tolik mýtů a zavedených dogmat jako o řezu ovocných dřevin. Co je vlastně prapůvodní podstatou řezu ovocných stromů? Je řez opravdu nutný k tomu, aby strom vůbec plodil, jak si leckdy myslíme? Není úloha zimního řezu spíše opačná? Tedy naopak snížit plodnost a podpořit růst, za účelem vytvoření rovnováhy? Jak často by se mělo řezat? Je opravdu u ovocných druhů plodících na víceletém dřevě nutný každoroční, časově náročný řez? Lze tuto činnost, u správně zapěstovaných korun a při vhodném výběru odrůd eliminovat na minimum? Co je to vlastně ovocnářsky optimální, tedy správně zapěstovaná koruna?

Nejen těmto tématům bude věnován tento kurs. Dalo by se říci, že se budeme bavit o doporučené péči o ovocný strom počínaje zasazením (včetně), přes období mladosti, plné plodnosti až po fázi stáří. Bude vysvětleno a mnohými fotkami podloženo, jak a proč se stromy ve svém vývoji chovají a proč je vhodné jejich vývoj usměrňovat cílenými řezovými zákroky, které jsou ovšem něco zcela jiného, než každoroční řezový chaos, který běžně na našich zahradách vídáme. Řezem se vlastně díváme do budoucnosti stromů, správně vedenými zákroky můžeme předejít nejednomu problému. Cílem řezu by ale nemělo být vytvořit koruny, jež jsou na naší každoroční péči závislé, ale naopak vytvořit koruny, jež si nesou benefity cílených zákroků v mladosti, v podstatě po celý život.

Čas a místo konání

Akce se koná 23. listopadu 2019 v kulturním domě Kokonín - Dělnická 327. Začínáme v 9:00, ukončení v odpoledních hodinách dle počasí a odhodlání účastníků. Na kurz je nutné se předem přihlásit, protože počet účastníků je omezen. Kurzovné 490,- Kč předem, nebo 690,- Kč na místě. Kurzovné slouží výhradně k úhradě nákladů na akci (akce není nijak dotována). Přesné místo konání bude přihlášeným zasláno e-mailem.

Přihlášky zasílejte, prosím, na adresu marek.drapal@csopkokonin.cz

Program kursu

  • Zababčení stromků a jak mu předcházet
  • Základy kvalitní výsadby
  • Výchovný řez mladých stromů, pravidla a principy, která nás vedou k spoluvytoření pyramidální, polopřirozené koruny, založené na bázi hiearchických pravidel.
  • Udržovací řez stromů jež vstoupily do plodnosti, do plné plodnosti, doporučené odrůdy vhodné pro extensivní pěstování.
  • Zmlazovací řez starších i opravdu hodně starých ovocných stromů a následná péče o ně.
  • Rozdíly v přístupu k řezu jádrovin a peckovin.
  • Speciální řezy- meruňky, broskvoně, ořešáky, rybíz....
  • Kurs bude mít dvě části, jednu teoretickou, jejímž základem bude přednáška s mnoha fotkami stromů, jež autor měl tu čest ošetřovat...
  • Praktické ukázky na programu zajištěny v sadech v Kokoníně.

Lektor

Ing. Ondřej Dovala, absolvent Zahradnické fakulty MZLU v Brně, specialista na pomologii starých ovocných odrůd a ošetřování ovocných stromů. O přístupu lektora k řezu ovocných stromů si můžete více přečíst na stránkách  www.ondrejdovala.wordpress.com

Propagace

Pokud máte možnost na akci upozornit, pomozte nám, prosím, s propagací. Stáhněte si leták propagující akci.

Literatura